$nbsp;

X

Hotline:0932 208 299 / 0398 139 299

Vật tư tiêu hao dùng cho máy tán sỏi laser

Amplatz sheath chuyên dùng cho tán sỏi qua da (loại cứng)

  • Amplatz sheath chuyên dùng cho tán sỏi qua da (loại cứng)0

Có Gasbag: F8- F10- F12- F14- F16
Không có gasbag: F14- F16- F18- F20- F22- F24

Yêu cầu tư vấn sản phẩm

    Các bài viết liên quan