$nbsp;

X

Hotline:0932 208 299 / 0398 139 299

Máy điều trị xương khớp

MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I

 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I0
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I2
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I3
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I4
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I5
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I6
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I0
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I2
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I3
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I4
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I5
 • MÁY ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH, MODEL: HD.ESWO-I6

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

Nội dung đang cập nhật

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Yêu cầu tư vấn sản phẩm

  Các bài viết liên quan